• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

เนื้อหา

โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านดุงศึกษาดูงาน
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ  นายวิรัตน์  อ่อนสนิท  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านดุง  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี  เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ตลอดจนศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป  8  กรกฎาคม  2556