• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
จำนวนนักเรียน
เขียนโดย Super User

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๙

                           

ระดับชั้น ชั้นปี รวม
อนุบาล

อ.1

อ.2

อ.3

89

138

124

รวม   351
ประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

160

123

113

123

98

108

รวม   725
รวมทั้งสิ้น   1,076