• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ศึกษาดูงาน ท.4 กาฬสินธุ์ 2562
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดูงานโรงเรียนเทศบาล4 เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเน้นการจัดการศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูและนำไปต่อยอกการเรียนการสอนต่อไป  6  สิงหาคม  2562