• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2562
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลุฏเสือ - เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ได้นอมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  1  กรกฎาคม  2562