• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
แข่งขันมหกรรมท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา  ร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 27  ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งได้รับเหรียญดังนี้

เหรียญทองชนะเลิศ  โครงงานภาษาไทย  ป.4-6

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 วาดภาพระบายสี  ป.4-6

เหรียญทอง  ทักษะทางคอมพิวเตอร์  ป.4-6

เหรียญทอง  วาดภาพระบายสี  ป.1-3

เหรียญเงิน  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกษ  ป.4-6

เหรียญเงิน  โครงงานวิทยาศาสตร์  ป.4-6

เหรียญทองแดง  โครงงานคณิตศาสตร์  ป.4-6

เหรียญทองแดง  คักลายมือ  ป.4-6

ชมเชย  คัดลายมือ  ป.1-3

26 - 27 มิถุนายน  2562