• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันเปิดเทอม 2562
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูกราบไหว้พระพรหม  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และเคารพนับถือในโรงเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2562  15  พฤษภาคม  2562