• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 62
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าอย่หัวมหาวชิราลงกรณ  บอินทรเทพยวรางกูร  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2562