• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ่61
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป. 1-3 เพื่อฝึกทักษะชีวิต ความอทนและความมีระเบียบวินัย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 23 มกราคม  2562