• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
วันครู 2562
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู  ณโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า  โดยโรงเรียนเทศบาลคำตากล้าได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  และครูดีเด่น  อีก 17  รางวัล  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ภาคภูมิใจและความสนุกสนาน  16  มกราคม  2562