• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
วันสถาปนาโรงเรียน 2562
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  14  มกราคม  2562