• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
วันเด็กแห่งชาติ 2562
เขียนโดย Super User

นายกฯ ปริญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  และการแจกขนม  มีซุ้มการเล่นเกมส์ให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  8  มกราคม  2562