• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ร่วมงานกฐินสามัคคี ่ 61
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยกรสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลคำตากล้า  ณวัดมหาชัย  ได้ยอดรวม  174,999  บาท  2  พฤศจิกายน  2561