• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี 2561
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ - เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2561  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี  ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ได้น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  4  กรกฎาคม  2561