• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักเรียน  เพื่อให้เด็กเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  ได้ให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน  และจำลองเหตุการณ์จริง  นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  1 มิถุนายน