• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
วันวิสาขบูชา 2561
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมเวียนเวียนเทียน  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อ.เมือง  จ.สกลนค  เพื่อเป็นการสืบประเพณีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  29  พฤษภาคม  2561