• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
โรงเรียนบ้านวาปีศึกษาดูงาน
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวาปี  จ.อุดรธานี  โดยมีนายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำเสนอข้อมูลสถานศึกษา  รวมทั้งการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ตลอดจนนำคณะศึกษาดูงาน  เยี่ยมชมห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  25  พฤษภาคม  2561