• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
นิเทศห้องเรียน1/2561
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ออกนิเทศห้องเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในโอกาสเปิดเทอมใหม่  ภาคเรียนที่ 1/2561  17  พฤษภาคม  2561