• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561
เขียนโดย Super User

นายกฯ ปริญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษา  กล่าวพบปะผู้ปกครองนักเรียน  และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้มีผลการนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม  โดยมีนายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้มอบนโยบาย  และแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน  16  พฤษภาคม  2561