• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า ่ 60
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้จัดงานกีฬาสีภายใน  ประจำปี 2560  โดยมีนายปริญญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  และมีนายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดงานกีฬาสีภายในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน  ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  28  ธันวาคม  2560