• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
อวยพรปีใหม่ให้กับกรรมการสถานศึกษา ่ 60
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา  26 ธันวาคม  2560