• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ประชุมผู้ปกครอง 2/2560
เขียนโดย Super User

นายกฯ ปริญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษา  กล่าวพบปะผู้ปกครองนักเรียน  มีการมอบทุนให้กับนักเรียน  16   คน  เป็นทุนโลตัส คือทุนสำหรับนักเรียนที่สร้างผลงานการแข่งขันวิชาการระดับภาคและสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน  9  ทุน  ทุนนักเรียนยากจน  7  ทุน  โดยมีนายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  1  ธันวาคม  2560