• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 60
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของไทย  โดยมีกิจกรรมแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  ตลอดจนมีละครลิงคณะประกิตโชว์  มาแสดงโชว์เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน  26  มิถุนายน  2560