• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักเรียน  เพื่อให้เด็กได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  ได้ให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน  และจำลองเหมือนสถานการณ์จริง  นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  22  มิถุนายน  2560