• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
อบรมสะเต็ม
เขียนโดย Super User

คณะครูโรงเรียนเทศบาลคำตากล้าเข้ารับการอบรม  STEM Education  ที่เทศบาลตำบลพรเจริญ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในช่วงปิดภาคเรียน  1-3  พฤษภาคม  2560