• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
เลี้ยงส่ง ผอ.วรรณที ศรีโนนยาง
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดงานเลี้ยงวส่ง  ผอ.วรรณที  ศรีโนนยาง  มีการมอบของขวัญที่ระลึกให้กับ ผอ.วรรณที  ศรีโนนยาง  บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี  4  ธันวาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
ลอยกระทง 61
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมงานลอยกระทงของเทศบาลคำตากล้า  เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ณ สวนสาธารณะหนองสามขา  22-24  พฤศจิกายน  2561

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานศพมารดา ครูสุธาวัลย์
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมพิธีฌาปนกิจศพ  นางสมจิตร  บัวละภา  ซึ่งเป็นมารดาของ  คุณครูสุธาวัลย์  บัวละภา  ครูโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า  3  พฤศจิกายน  2561

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานกฐินสามัคคี ่ 61
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยกรสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลคำตากล้า  ณวัดมหาชัย  ได้ยอดรวม  174,999  บาท  2  พฤศจิกายน  2561

อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยมหาราช ' 61
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครู  เข้าร่วมงานและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  อำเภอคำตากล้า  23  ตุลาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...