• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักเรียน  เพื่อให้เด็กเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  ได้ให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน  และจำลองเหตุการณ์จริง  นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  1 มิถุนายน  

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิสาขบูชา 2561
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมเวียนเวียนเทียน  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อ.เมือง  จ.สกลนค  เพื่อเป็นการสืบประเพณีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  29  พฤษภาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนบ้านวาปีศึกษาดูงาน
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวาปี  จ.อุดรธานี  โดยมีนายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำเสนอข้อมูลสถานศึกษา  รวมทั้งการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ตลอดจนนำคณะศึกษาดูงาน  เยี่ยมชมห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  25  พฤษภาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
นิเทศห้องเรียน1/2561
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ออกนิเทศห้องเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในโอกาสเปิดเทอมใหม่  ภาคเรียนที่ 1/2561  17  พฤษภาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561
เขียนโดย Super User

นายกฯ ปริญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษา  กล่าวพบปะผู้ปกครองนักเรียน  และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้มีผลการนำเสนองานวิจัยยอดเยี่ยม  โดยมีนายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้มอบนโยบาย  และแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน  16  พฤษภาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...