• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ศึกษาดูงาน ท.4 กาฬสินธุ์ 2562
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดูงานโรงเรียนเทศบาล4 เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเน้นการจัดการศึกษา  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูและนำไปต่อยอกการเรียนการสอนต่อไป  6  สิงหาคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมครูและบุคลากร 2562
เขียนโดย Super User

นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมโดยมีวิทยากรดังนี้  นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายขจรสักดิ์  ธรรมธัชกุล  ครู  นางสาวสุธาวัลย์  บัวละภา  ครู  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  5  สิงหาคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า  และร่วมจุดเทียนชัย ณ สวนสาธารณะหนองสามขา  28  กรกฎาคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2562
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลุฏเสือ - เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ได้นอมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  1  กรกฎาคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
แข่งขันมหกรรมท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา  ร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 27  ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งได้รับเหรียญดังนี้

เหรียญทองชนะเลิศ  โครงงานภาษาไทย  ป.4-6

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 วาดภาพระบายสี  ป.4-6

เหรียญทอง  ทักษะทางคอมพิวเตอร์  ป.4-6

เหรียญทอง  วาดภาพระบายสี  ป.1-3

เหรียญเงิน  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกษ  ป.4-6

เหรียญเงิน  โครงงานวิทยาศาสตร์  ป.4-6

เหรียญทองแดง  โครงงานคณิตศาสตร์  ป.4-6

เหรียญทองแดง  คักลายมือ  ป.4-6

ชมเชย  คัดลายมือ  ป.1-3

26 - 27 มิถุนายน  2562

อ่านเพิ่มเติม...