• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ  รัชกาลที่ 10  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา  ในช่วงเเช้า  และช่วงเย็นถวายพานพุ่ม  และจุดเทียนชัย ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า  28  กรกฎาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
วันภาษาไทย 2561
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีการแข่งขันเขียนตามคำบอก เรียงอักษร หยิบคำจากภาพ ต่อคำคล้องจอง  และการแตงชุดไทยในวันภาษาไทย  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครูสายชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างดี  และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  กระตือรือร้น  และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม  25  กรกฎาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี 2561
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ - เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2561  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี  ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ได้น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  4  กรกฎาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 61
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โดยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เพื่อให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด  โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี  26  มิถุนายน  2561

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมไหว้ครู 61
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกต่อครูบาอาจารย์  ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้  บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง  21  มิถุนายน  2561

อ่านเพิ่มเติม...