• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
วันครู 2562
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู  ณโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า  โดยโรงเรียนเทศบาลคำตากล้าได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  และครูดีเด่น  อีก 17  รางวัล  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ภาคภูมิใจและความสนุกสนาน  16  มกราคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
วันสถาปนาโรงเรียน 2562
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  14  มกราคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ 2562
เขียนโดย Super User

นายกฯ ปริญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  และการแจกขนม  มีซุ้มการเล่นเกมส์ให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  8  มกราคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 61
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้จัดงานกีฬาสีภายในประจำปี 2561  โดยมีนายปริญญา  นิกาพกษ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  และมีนายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดงานกีฬาสีในครั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน  ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  27  ธันวาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
Merry Christmas 61
เขียนโดย Super User

นายออมสิน  คำมุก  นายอำเภอคำตากล้า  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส  และวันขึ้นปีใหม่  โดยมีการแสดงร้องเพลงประสานเสียง  การแจกตุ๊กตา  และการจับฉลากของขวัญ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  25  ธันวาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...