• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 2561
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5-6  เพื่อฝึกทักษะชีวิต  ความอดทน  ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  14 - 15  กุมภาพันธ์  2562

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ่61
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป. 1-3 เพื่อฝึกทักษะชีวิต ความอทนและความมีระเบียบวินัย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 23 มกราคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
วันครู 2562
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู  ณโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า  โดยโรงเรียนเทศบาลคำตากล้าได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  และครูดีเด่น  อีก 17  รางวัล  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ภาคภูมิใจและความสนุกสนาน  16  มกราคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
วันสถาปนาโรงเรียน 2562
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  14  มกราคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ 2562
เขียนโดย Super User

นายกฯ ปริญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562  มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  และการแจกขนม  มีซุ้มการเล่นเกมส์ให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  8  มกราคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...