• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
วันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียน 2561
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  13  มกราคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ 2561
เขียนโดย Super User

นายกฯ ปริญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประะจำปี 2561  มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  และการแจกขนม  ไอศครีม  ให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  12  มกราคม  2561

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า ่ 60
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ได้จัดงานกีฬาสีภายใน  ประจำปี 2560  โดยมีนายปริญญญา  นิกาพฤกษ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  และมีนายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  การจัดงานกีฬาสีภายในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน  ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  28  ธันวาคม  2560

อ่านเพิ่มเติม...
อวยพรปีใหม่ให้กับกรรมการสถานศึกษา ่ 60
เขียนโดย Super User

นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา  26 ธันวาคม  2560

อ่านเพิ่มเติม...
Merry Christmas ่ 60
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส  และวันขึ้นปีใหม่  โดยมีการแสดงร้องเพลงประสานเสียง  การแจกขนม  และการจับสลากของขวัญ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  25  ธันวาคม  2560

อ่านเพิ่มเติม...