• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 2562
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลุฏเสือ - เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ได้นอมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  1  กรกฎาคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...
แข่งขันมหกรรมท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา  ร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 27  ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งได้รับเหรียญดังนี้

เหรียญทองชนะเลิศ  โครงงานภาษาไทย  ป.4-6

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 วาดภาพระบายสี  ป.4-6

เหรียญทอง  ทักษะทางคอมพิวเตอร์  ป.4-6

เหรียญทอง  วาดภาพระบายสี  ป.1-3

เหรียญเงิน  กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกษ  ป.4-6

เหรียญเงิน  โครงงานวิทยาศาสตร์  ป.4-6

เหรียญทองแดง  โครงงานคณิตศาสตร์  ป.4-6

เหรียญทองแดง  คักลายมือ  ป.4-6

ชมเชย  คัดลายมือ  ป.1-3

26 - 27 มิถุนายน  2562

อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้งประธานนักเรียน 62
เขียนโดย Super User

โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักเรียน  เพื่อให้เด็กเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  ได้ให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน  และจำลองเหตูการณ์จริง  นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  7 มิถุนายน  2562

อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2562
เขียนโดย Super User

นางสาววาสนา  แก้วจันทร์เพ็ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัย  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน  2562

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิสาขบูชา 2562
เขียนโดย Super User

นายธนวัฒน์  สุขสวน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครู  ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  18  พฤษภาคม  2562

อ่านเพิ่มเติม...